0909.9999.83 - 0907.7777.42
 
sale@dt24.vn

Bất động sản mới

Giá vàng hôm nay

  • Tuyển Dụng

CHÁNH VĂN PHÒNG

Số lượng 01 Mô tả công việc - Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành, điều phối các công việc và nhân sự Văn phòng Chủ tịch. - Xây dựng kế hoạch công tác và đánh giá kết quả...

CV Digital Marketing

Số lượng: 02 Mô tả công việc - Hoạch định kế hoạch, phân tích và triển khai các chiến dịch quảng bá và xây dựng thương hiệu công ty qua các công cụ Digital Marketing (SEO/SEM, Social Media, Affiliate...

NVKD dự án

Số lượng: 10  Mô tả công việc: - Tiếp nhận thông tin, sàng lọc và thẩm định dự án trong và ngoài nước. - Hỗ trợ thông tin dự án đến Hội viên CLB. - Cùng Ban Thư Ký tổ chức các sự...

CV Nhân sự tổng hợp

Số lượng: 01 Mô tả công việc  - Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, giám sát KPI (sa thải nếu không phù hợp) phát triển nguồn nhân lực theo yêu cầu. - Xây dựng chính sách chế độ phúc lợi,...

Dự án mới

Dự án sắp mở bán

Đối tác